Teretane na otvorenom

EUROSPORT Sremska Mitrovica se bavi i prozvodnjom sprava za teretane na otvorenom.

Kontaktirajte nas za više informacija.